Lighthouse

 

 

Z księgi Legendy o Thais

 

Na południowy zachód, od Thais znajduje się latarnia morska. Dziś praktycznie nieużywana, kiedyś służyła żeglarzom do odnajdywania lądu, oraz pełniła funkcję portu. Gdy Thais jeszcze się rozbudowywało i nie miało jeszcze wybudowanego portu to właśnie przy latarni marynarze cumowali swoje statki. Tam też rozładowywali swoje bagaże a w podziemnym magazynie magazynowali towary. W momencie gdy port w Thais został wybudowany wszystkie statki zaczęły omijać wybrzeże latarni i nie rozładowywały już tam swoich towarów. Do dziś dnia w podziemiach latarni można znaleźć ślady byłego magazynu. Znajdują się tam różne skrzynie. Istnieje również legenda o tym miejscu. Podobno kiedyś na latarnię napadły groźne Cyclopy szukające łatwych łupów. Ludność wtedy jeszcze nie umiała dobrze walczyć z tymi potworami i nie mogła się z nimi rozprawić siłą. Jeden z marynarzy wpadł na pomysł aby zwabić Cyclopy do najgłębszego poziomu magazynu i uwięzić je tam. Plan się powiódł. Cyclopy zostały uwięzione w podziemnym magazynie latarni. Wejście do nich zostało skrycie zabezpieczone. Można je otworzyć naciskając odpowiedni kamień w fundamentach latarni. Mało kto wie gdzie to miejsce może się znajdować. Wielu było chętnych, aby rozszyfrować tą zagadkę. Podobno ów magazyn gdzie zostały uwięzione Cyclopy nie był do końca opróżniony. Mówi się, że znajdują się tam również skrzynie z tworem.